İleri Seviye PLC ve Operatör Paneli

İleri Seviye PLC ve Operatör Paneli

İLERİ SEVİYE PLC ve OPERATÖR PANELİ

Kursun Amacı

Otomasyon sistemlerinde ileri seviye PLC uygulamaları ve operatör panellerinin yapısı ve programlanması. Reçete ve haberleşme uygulamaları.

Katılımcı Profili: Temel seviye PLC eğitimi almış olan teknisyen, bakımcı, otomasyon çalışanı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • Siemens PLC’ lerin tipleri, genişleme modülleri, elektriksel bağlantı özellikleri.
 • TIA Portal yazılımının tanıtılması ve uygulamaları
 • Programlaması yapılacak donanımın eklenmesi
 • Bit, bayt, word, dword seviyesindeki komutlarla okuma, yazma, dönüştürme, taşıma, karşılaştırma gibi uygulamalar.
 • Zaman röleleri, sayıcılar, izleme ve force tablosu kullanma, online izleme
 • Analog genlik, termokupl, hızlı sayıcı, pto ve pwm ile step, servo, dc motor uygulamaları.
 • OB, FB, DB ve fonksiyon oluşturma
 • KTP700 operatör paneli ekleme
 • Buton, siviç, lamba, sayısal değer okuma-yazma uygulamaları
 • Template, global screen, ekran ekleme
 • Alarm, reçete, animasyon uygulamaları
 • Birden fazla plc ile aynı panelde işlem yapma.
 • Haberleşme protokolleri ve uygulamaları

Süre: 3 gün (teorik anlatım+uygulama)