Temel Seviye Hidrolik

Temel Seviye Hidrolik

TEMEL SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ

Kursun Amacı

Hidroliğin 12 temel prensibinin açıklanması. Kavitasyonun tanımı, etkileri ve alınması gereken önlemler. Temel seviye hidrolik devre elemanlarını, sembolleri, yapısı ve çalışma prensibini kavratmak. Devre elemanlarının seçilmesi ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nedir? Temel seviye hidrolik devre uygulamaları yapma bilgi ve becerisi kazandırmak.

Katılımcı Profili: Operatör, teknisyen, tasarımcı, AR-GE çalışanı, bakımcı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • Endüstriyel hidroliğin tanımı ve özellikleri-1
 • 12 Temel prensibin açıklanması hesaplamalar-1
 • Kavitasyonun tanımı, etkileri ve alınması gereken önlemler
 • Hidrolik güç birimi
 • Hidrolik pompalar-1
 • Yön kontrol valfleri-1
 • Hidrolik silindirler-1
 • Basınç kontrol valfleri-1
 • Akış kontrol valfleri-1
 • Hidrolik yağlarda kirlilik
 • Hidrolik yağlar-1
 • Hidrolik filtreler-1
 • Sızdırmazlık elemanları-1
 • Yataklama elemanları
 • Hidrolik akümülatörler-1
 • Manometreler
 • Temel hidrolik devre şemalarının incelenmesi
 • Temel hidrolik uygulamaların yapılması

Süre: 3 gün (teorik anlatım+uygulama)